Dni godności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Dodane przez Administrator dnia Maj 20 2012 20:24:43Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzniem Umysłowym Koło W Wolinie w dniach 7-10 maja 2012 roku zorganizowało "Dni godności osób niepełnosprawnych intelektualne".

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wolinie otrzymali zaproszenie na zajęcia integracyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach.
Na początek kilka słów informacji czym jest WTZ. Placówka mieści się w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14.

Warsztat terapii zajęciowej jest jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.Realizacja przez warsztat celu, o którym wyżej mowa, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.

WTZ w Wolinie przeznaczony jest dla 20 uczestników, którzy biorą udział w zajęciach terapeutycznych w czterech pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficzno-komputerowej, plastyczno-zdobniczej i ochrony środowiska.

8 maja dziewczęta z naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu z wychowankami WTZ. Apolonia, Julia, Wiktoria, Natalia, Paulina, Asia, Roksana i Dominika poznały pracę ośrodka i zainteresowania uczestników. Dowiedzieliśmy się np., że Mateusz lubi opiekować się akwarium, a Grzegorz fotografuje. Zdjęcia zamieszone do artykułu są jego autorstwa. Dziewczyny wspólnie z wychowankami przygotowały obiad, wykonywały prace plastyczne, rywalizowały w grach planszowych. Najbardiej zacięte były partie "Bystrego Oczka".Było to dla większości z nas nowe przeżycie. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Przygotowano słodki poczęstunek. Odniosłem wrażenie, że to grupa z gimnazjum była na początku bardziej stremowana i przejęta całym tym wydarzeniem. Pod koniec spotkania atmosfera była już dość luźna, ale było trzeba się żegnać. Opuściliśmy ośrodek WTZ z obietnicą uczestniczenia w kolejnych imprezach.


Opiekun S.U.