Eudkacyjna Wartość Dodana
Dodane przez Administrator dnia Maj 29 2012 16:42:35Czym jest Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)?

EWD jest miarą efektywności nauczania w szkole.
Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik sprawdzianu po szkole podstawowej) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie gimnazjalnym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. Badania przeprowadzane są na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Według tego wskaźnika zarówno w części humanistycznej jak i w części matematyczno-przyrodniczej nasza szkoła jest szkołą sukcesu i szkołą wspierającą ucznia. W porównaniu z innymi szkołami w powiecie kamieńskim nasz wynik jest jednym z najlepszych.
Gratulacje!!! Oby tak dalej……..

Wyniki dostępne są na stronie: http://www.ewd.edu.pl/

Beata Aniśkiewicz-Pociask
/wicedyrektor PG Wolin/