„Wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom wychowawczym…”
Dodane przez Administrator dnia Wrzesień 20 2012 21:13:56Skupiając się na różnych obszarach ważnych w rozwoju młodego człowieka, jakimi są m.in. systemy wartości, wpływy społeczne, umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów, uczenie się umiejętności życiowych, czy choćby oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Wolinie aktywnie włączyli się w realizację programu wychowawczego „Spójrz Inaczej”, którego głównym celem jest wspieranie właściwego rozwoju dziecka – zarówno poprzez treści programowe, jak również poprzez osobisty kontakt nauczyciela z uczniem.


Uczestnictwo w czterdziestogodzinnych warsztatach pozwoli wychowawcom tak wpłynąć na swych podopiecznych, aby ci lepiej radzili sobie z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza im życie, aby lepiej rozumieli siebie i umieli współpracować z innymi.
Zajęcia odbywają się w dwóch sesjach weekendowych i prowadzone są przez rekomendowanego trenera „Spójrz Inaczej” panią Danutę Kielnik, pracownika Centrum Rozwoju Osobistego „Nuta Harmonii” w Bydgoszczy.W ramach warsztatów dla nauczycieli i wychowawców naszej szkoły przeprowadzono sześć lekcji otwartych. Na zajęciach tych poruszono tematykę profilaktyki przeciwalkoholowej, przeżywania trudnych emocji oraz zasad współpracy w grupie.

Gimnazjaliści pracowali metodami aktywnymi. Brali udział w burzy mózgów, uzupełnianiu zdań pozwalających na wyrażenie uczuć, tworzyli plakaty, kolaże. Zabawy integracyjne i praca w małych kręgach pozwalały na uaktywnienie wszystkich uczniów.