Lekcja historii w szczecińskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
Dodane przez Administrator dnia Grudzień 07 2010 08:11:20
24 listopada grupa uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w zajęciach edukacyjnych w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Pierwsza cześć zajęć historycznych odbyła się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej.
Biuro i archiwum IPN w Szczecinie mieści się na ul. K. Janickiego 30.
Uczniowie zapoznali się z historią IPN-u, zasadami funkcjonowania, strukturą organizacyjną i celami działalności tej instytucji. W archiwum IPN-u zaprezentowano m.in. działanie urządzenia do odczytywania mikrofilmów. Najciekawsza była chyba jednak wizyta w pomieszczeniu, w którym przechowywane są tysiące teczek obywateli polskich zamieszkujących Pomorze Zachodnie. Teczki te zakładane były przez służby komunistyczne do 1989 roku.

Druga cześć zajęć przeprowadzona została w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej na ul. Piotra Skargi 14. Uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego wydarzeń w Polsce w roku 1968. Lekcję historii urozmaicił pokaz multimedialny złożony z prezentacji archiwalnych zdjęć i filmów.

Kolejnym etapem wizyty w IPN-ie były warsztaty historyczne. Uczniowie otrzymali zanonimizowane kopie autentycznych dokumentów z prawdziwej "teczki" Służby Bezpieczeństwa. Młodzi archiwiści mogli poznać sposoby inwigilowania i zastraszania społeczeństwa przez komunistyczną bezpiekę. Pan Radosław Kaliciuk po odczytaniu już pierwszej notatki SB odgadł kim był inwigilowany człowiek - Kazimierz Świtoń.

Ostatnią częścią wizyty w IPN-ie była gra edukacyjna ukazująca młodym Polakom realia życia w PRL-u. Puste półki w sklepie, kolejki, pochody pierwszomajowe, propaganda, wyroby czekoladopodobne.


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
W ramach Instytutu działają:

* Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
* Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów,
* Biuro Edukacji Publicznej,
* Biuro Lustracyjne.

Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.

Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Towarowej 28. Powołanych zostało 11 oddziałów Instytutu we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne. W kolejnych 7 miastach powołano delegatury IPN. Instytutem kieruje prezes.

Obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pełni dr Franciszek Gryciuk po tragicznej śmierci w dniu 10 kwietnia 2010 r. prezesa dr hab. Janusza Kurtyki, który został wybrany na to stanowisko przez Sejm RP w dniu 9 grudnia 2005 r.

Pierwszym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej był w latach 2000–2005 prof. Leon Kieres.